Kevään etätilaisuuksien tallenteet

Miten murteet näkyvät ja kuuluvat tänä päivänä?

Mitä niiden edistämiseksi tehdään? Webinaarissa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja ja jakoon laitetaan hyvät käytännöt erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminnassa eri puolilla Suomea.  Samalla kuullaan tuloksia tuoreesta kyselystä, jossa kartoitettiin murteiden roolia tämän päivän yhdistysten ja muiden toimijoiden kentässä.

Murteet ovat keskeinen osa tämän päivän suullista perinnettä. Murteet ovat syntyneet aikana, jolloin suuri osa ihmisistä eli ja työskenteli koko ikänsä samassa kylässä tai pitäjässä. Nyky-Suomessa murre-erot ovat tasoittuneet esimerkiksi väestön liikkuvuuden ja tehokkaan tiedonvälityksen vuoksi. Perinteisten murteiden on ennustettu vähitellen katoavan, mutta näin ei ole käynyt. Murteiden arvostus on jopa noussut, ja murteita käytetään monissa tilanteissa identiteetin korostamiseksi. Murteet kiinnostavat ja murteita puhutaan nykyään avoimemmin. Ne ovat tärkeä osa identiteettityötä ja paikkaan kiinnittymistä.

Webinaarin järjestävät Museovirasto, Kalevalaisten Naisten Liitto, Suomen Kotiseutuliitto ja Elävän perinnön suullinen rinki. Elävän perinnön ringit ovat osa Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista Suomessa. Suullinen rinki on perustettu vuonna 2018 alan toimijoiden verkostoksi ja yhteistyön kehittämiseksi. Sen toimintaan ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita.  Webinaarin avulla kartutetaan Elävän perinnön wikiluetteloa suullisen perinteen sekä hyvien käytäntöjen osalta.

Tallenne webinaarista: https://youtu.be/0iVu1B42-Sk 

Kansainvälinen tieteellinen konferenssi karjalaisesta kulttuurista rajan molemmin puolin – teemana kansanpuvut ja kansallispuvut

Karjalainen kulttuuri rajan molemmin puolin – kansanpuvut ja kansallispuvut -hanke on suomalais-venäläistä yhteistyötä, jonka toteuttavat Karjalan Liitto, Karjalan Sivistysseura ja Kizhin ulkomuseo. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on kehittää kestävää suomalais-venäläistä yhteistyötä karjalaisen kulttuurin alalla. Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi karjalaista käsityöperinnettä nostamalla esiin kansanpuvut ja kansallispuvut osana karjalaista kulttuuria ja kansanperinnettä rajan molemmin puolin.

Tarkastelun kohteena on erityisesti karjalaisen naisen vaatetus miesten pukeutumista unohtamatta.

Hanketta toteutetaan yhteisten seminaarien, työpajojen ja työnäytöksien sekä näyttelyiden ja eri foorumeilla tapahtuvien kirjoitusten julkaisemisen kautta, myös digitaalisilla alustoilla.

Hankkeen aloitusseminaari on kansainvälinen tieteellinen seminaari, jossa on asiantuntijoita Suomesta ja Karjalan tasavallasta.

Konferenssin tallenne: https://youtu.be/QaTXLXzLqtQ . 

Vuosikokous ti 30.3. klo 15.15

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen to 30.3. klo 15.15 uuden sijainnin Hiskin mökille (Mannilantie 1)!

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Kuvassa Hiskin mökki vielä vanhalla paikallaan.

Liiton vuosikokouksen terveisiä

Teema 2021

Ensi vuoden 2021 teemana on Metsän henki – veden voima.

Kalevalaisten Naisten Liiton tehtävä ja tavoitteet 2020-2025

Tehtävä

Tehtäviämme ovat suomalaisen kulttuurin, kielen ja perinteen välittäminen kaikille, taustasta riippumatta, nyt ja tulevaisuudessa. Teemme sen ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Kulttuuriperinnön voimauttava naiskuva on silta, jota pitkin siirrämme perinteitä sukupolvelta toiselle ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Juuremme ovat perinteessä samalla kun oksat kurkottavat tulevaisuuteen.

Tavoitteet

  1. Olemme osa Unescon sopimusten mukaista elävää kulttuuriperintöä ja kestävää kehitystä. Olemme uudistuskykyinen ja vahva toimija ja sellaisena Suomen vetovoimaisin naisten perinnejärjestö.
  2. Vaikutamme suomalaisen kulttuurin, kielen ja elävien perinteiden puolesta niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Vahvistamme perinteiden ja kulttuurien tuntemusta, jotta voimme ymmärtää paremmin eri kulttuureja, yhteiskuntaa ja omaa itseämme.
  3. Kokoamme eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä laajaksi kulttuuriverkostoksi yhdessä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Tuemme ja koulutamme jäsenyhdistyksiämme. Uusiutumisessa ja jäsenyhdistysten tukemisessa hyödynnämme digitalisaatiota. Välitämme aktiivisesti suomalaista kulttuuria ja tutustumme myös muiden kulttuurien tapoihin ja perinteisiin.

Arvot

Elävä kulttuuriperintö, suomalainen kulttuuri, kestävä kehitys, yhteisöllisyys, tasa-arvo, kauneus ja ilo.

Vuosikokous 18.9.2020

Tervetuloa vuosikokoukseen pe 18.9.2020 klo 12. HIETAMANKOSKENTIE 206 Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Metsänhenki

oli puhunut minulle

monia vuosia,

mutta en ollut halunnut

sitä kuunnella,

viestinsä oli minulle outo ja etäinen.

Eräänä päivänä

minulle tuli suru ja ikävä

metsän henkeä,

tahdoin koskettaa sitä,

kysyä monta kysymystä,

en ollut enää vieras, outo ja etäinen,

olin samaa klaania, samaa sukua.

Tiesin, että metsänhenki oli minun todellinen isäni,

minun vanhempani, sukuni ja juureni olivat metsän kaarnassa,

syvällä puiden sydämessä löytyisi minun sydämeni,

alkujuureni, minun henkeni ja sieluni koti.

Sari Lehtimäki, Runotalo

Edellinen Vanhemmat artikkelit

IKIAIKAINEN

Olemme olleet ennen, olemme nyt, olemme tulevaisuudessa. Siirrämme kulttuuria ja yhteisiä arvoja seuraaville sukupolville.

AITO

Meillä on vahvat juuret kansanperinteessä. Teemme omaleimaista kulttuurityötä aidon paikallisperinteen pohjalta.

UUDISTUVA

Kalevalainen nainen on kulttuurista laajasti kiinnostunut ihminen, joka tekee huomisen perinnettä.